24/7 service

365 dagen bereikbaar

opgericht in 1937

R

NVKL erkend bedrijf

PRIVACYBELEID FRIDINA

Fridina, gevestigd aan Tallinweg 7 in Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerkte persoonsgegevens

Het is ons er aan gelegen uw privé-gegevens ook echt privé te houden. We verkopen geen gegevens aan anderen.
Uiteraard hebben we wel enkele gegevens nodig om u goed te kunnen helpen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het accepteren en verwerken van bestellingen, het onderhouden van een
relatie met u, het tegengaan van overkreditering, het doen van marketingacties op maat en voor het ontwikkelen van
diensten en producten, het doen van analyses en uiteraard ook voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Fridina verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,
  in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder
die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via info@fridina.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fridina neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fridina) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fridina bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens ingevuld bij het bestellen van producten of diensten bewaren wij minimaal 7 jaar in verband met de
juridische bewaarplicht. Deze gaan en mogen wij niet op verzoek niet binnen 7 jaar verwijderen.

Bij sollicitaties bewaren wij e-mails, sollicitatiebrieven en CV’s tot maximaal 12 maanden na afwijzing. We bewaren deze
gegevens om op een later tijdstip alsnog voor een andere sollicitant voor de betreffende functie te kiezen.
Alleen in overleg bewaren wij de gegevens langer.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fridina gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Fridina gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties
kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd
voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of
de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: 

Cookie: Google Analytics

 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 
 • Bewaartermijn: 50 maanden

Cookie: Google Adwords:

 • Functie: Cookie die website bezoek vanuit advertentiecampagnes meet
 • Bewaartermijn: 540 dagen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fridina en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fridina.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fridina wil u er tevens op wijzen
dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fridina neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@fridina.nl

Vragen & Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen.

e-mail: info@fridina.nl

telefoon: 050 – 5757200